Den forvandlede Brudgom

Efter nogle ugers ophold i hovedstaden er den gamle enkefrue Terentia fuldstændig forvandlet. Den førhen så fromme og moraliserende dame har nu fået appetit på livet og er fast besluttet på at gifte sig. Det skal være med en ung person af officersstanden. “Det er Himmelens vilje”, siger hun.

Hendes voksne døtre er bestyrtede, men hun sender kammerpigen Pernille afsted efter Kirsten Giftekniv, som skal skaffe hende hvad hun begærer. Med gode ord og løfte om en anseelig belønning bevæges Kirsten Giftekniv imidlertid til at forpurre enkefruens vidtløftige forehavende. En dristig intrige sættes i værk og Terentias urimelige forvandling kureres med en endnu mere urimelig: Den forvandlede Brudgom.

Holberg blev opfordret til at skrive dette stykke uden aktører som en pendent til Huus-Spøgelse eller Abracadabra, en komedie uden aktricer, hvori der ikke tales et ord om kærlighed. Den forvandlede Brudgom kan derfor betragtes som et satyrspil, et lystigt efterstykke, der på sin egen listige facon imødekommer publikums ønsker om komedier med forelskelse og giftermål.

Skuespillet er Holbergs sidste. Uvist af hvilken grund kom det ikke som planlagt til opførelse på Det kgl. Teater i februar 1753. Førsteopførelsen fandt sted så sent som i 1882. Siden er det spillet i Købehavn på Dagmarteatret 1912-13 med den unge Bodil Ipsen i den pikante rolle som Elsebet og sammen med Abracadabra på Gråbrødrescenen i 1990-erne. Århus Teater havde det på plakaten som forspil til Den Vægelsindede i 1953 og her i Helsingør Theater blev det spillet i 1964. Det er således en sjældent opført lille Holbergkomedie, teaterselskabet hermed tilbyder århusianerne som årets juleforestilling i Den Gamle By.

– Besøg os på f Copyright © 2024 teaterselskabet.dk – Design: werk.dk